Białoruś

Przejazd prze granicę

Myśliwi przejeżdżający przez granicę Białorusi wspominają restrykcje w naszym kraju z minionej epoki. Kraj ten jest bardzo sformalizowany, restrykcyjny z surowym prawem, które ciągle się zmienia. Żeby przekroczyć granicę trzeba mieć ze sobą wizę na pobyt, którą wyda nam ambasada w Warszawie. Do otrzymania wizy oraz do przekroczenia granicy musimy mieć list zaproszeniowy z obwodu gdzie będziemy polować oraz całą teczkę zbędnych dokumentów. Jeżeli przekraczamy granicę z bronią (na Białorusi jest zakaz wypożyczania broni, więc myśliwy musi zabrać ją ze sobą) musimy pokazać zgodę na wywóz z Polski oraz zgodę na wwóz na Białoruś. Na samej granicy czekają nas szczegółowe kontrole bagażu i produktów które wwozimy do kraju i z niego wywozimy. Zdecydowanie najprościej jest zlecić organizację wiz i dokumentacji pośrednikowi w postaci Biura Polowań a samą granicę przekraczać drogą lotniczą.

Pamiętaj !! Przewóz lub posiadanie narkotyków jest surowo karane. Wwóz lekarstw (środków przeciwbólowych, uspokajających, psychotropowych, zawierających sterydy możliwe jest jedynie z receptą bądź zaświadczeniem lekarza specjalisty, które musi być przetłumaczone na język rosyjski lub białoruski.

Bezpieczeństwo

Białoruś zamieszkują spokojni i gościnni ludzie. Jednakże wjeżdżając na teren kraju pamiętajmy, że to kraj gdzie występuje dużo restrykcyjnych przepisów jak godzina policyjna dla dzieci między 23:00 a 6:00, czy obowiązek dla przyjezdnych kupna rejestratora ruchu i opłacenie z góry przejazdu przez drogi szybkiego ruchu. Na szczęście gdy jesteśmy na polowaniu, zarządcy obwodów łowieckich mają całodobową opiekę nad myśliwymi i dbają o dopełnienie wszystkich procedur. Na Białorusi jest zakaz całkowitego fotografowania urzędów państwowych, zwłaszcza komisariatów policji i jednostek wojskowych. W miejscach publicznych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.

Służba zdrowia 

Służba zdrowia na Białorusi zaskakuje swoim poziomem. Co prawda jednostki specjalistyczne tworzą sieć jedynie państwowej służby zdrowia. Jednak poziom naprawdę nie odbiega od standardów europejskich. Prywatny sektor służby zdrowia stanowią głównie placówki stomatologiczne i niektóre poradnie specjalistyczne. Sieć szpitali i przychodni rozmieszczona jest równomiernie z zaludnieniem co gwarantuje bez problemowy dostęp.

Cło

Co do przewodu waluty nie ma ograniczeń. Kwoty o równowartości do 10 tys. USD możemy przewieźć bez żadnych dodatkowych deklaracji. Kwoty powyżej 10 tys USD jedynie na podstawie deklaracji celnej. Na Białoruś można zgodnie z prawem wwieźć rzeczy o wartości do 1500 Eur oraz wadze do 50 kg w tym 3 litry alkoholu (wliczając w to piwo) i 200 szt. papierosów. Przekraczając granicę samochodem zarejestrowanym poza Euro-Azjatycką Unią Gospodarczą musimy otrzymać na granicy zgodę na czasowy wjazd. Na użyczenie na Białorusi osobie trzeciej samochodu z poza Białorusi musimy otrzymać zgodę urzędu celnego.

Waluta

Walutą na Białorusi jest BYR (Białoruski rubel). Ciekawym jest fakt zakazu na terytorium kraju dokonywania płatności walutami obcymi jak PLN, USD, EUR.

Ambasada Polski w Mińsku

Ambasador: Konrad Pawlik
Białoruś, Mińsk, Biaduli 11, 220034
Tel dyżurny: +375 29 6703374
Tel: +375 17 3885200
Fax: +375 17 3885222
Fax: +375 17 3885225
Email: minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl