Białoruś

Mińsk

Stolica kraju i jednocześnie największy ośrodek naukowy, kulturalny i gospodarczy. Na uwagę zasługuje tutaj Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białorusi, Miński Ogród Zoologiczny, Centralny Ogród Botaniczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Kościół Św Szymona i Św Heleny.

Grodno 

Największe miasto obwodowe przy granicy z Polską. Na uwagę zasługuje Zamek w Grodnie, Apteka Jezuitów, Cerkiew Św Borysa i Gleba,

Park Narodowy Puszcza Białowieska 

Park leżący po części po Polskiej i po Białoruskiej stronie. Część Białoruska jest większa, przez większość naukowców uważana za bardziej pierwotną. Populacja żubrów po stronie Białoruskiej jest zdecydowanie liczniejsza i bardziej dzika.

Jezioro Narocz

Największe jezioro na Białorusi mieszczące się w północno- zachodniej części kraju. W około jeziora możemy mówić o zagospodarowaniu turystycznym i rekreacyjnym.

Kamieniec

Miasto leżące na zachodzie kraju będące stolicą obwodu kamienieckiego. Związane mocno z historią Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na uwagę zasługuje Wieża zamkowa, Kościół Św. Piotra i Pawła, Cerkiew Św Szymona i Gimnazjum z 1931 roku.

Poleski Rezerwat Radiacyjno Ekologiczny

Rezerwat obejmuje strefę wykluczenia opodal regionu Czarnobyla.

Berezyński Rezerwat Biosfery

Położony niedaleko Witebska rezerwat swoją powierzchnią obejmuje tereny borów bagiennych porośniętych przez rachityczną sosnę przez wielu naukowców nazywaną „bagienną” ze względu na swoje specyficzne rozmiary