Rosja

Rosja leży obszarze rozciągającym się od Europy wschodniej aż po Ocean spokojny. Terytorialnie Federacja Rosyjska podzielona jest na 85 różnych podmiotów terytorialnych w skład których wchodzą: 22 republiki, 44 obwody, 9 krajów, 3 wydzielone miasta, 4 okręgi autonomiczne i 1 obwód autonomiczny. Zróżnicowanie geograficzne wpływa na fakt, że ten największy na świecie kraj jest jedną z największych potęg złóż naturalnych (złoża kopalniane, surowce energetyczne, ropa, drogocenne kamienie i wiele innych).

Wiza i pobyt

O wizę można ubiegać się w ambasadzie Rosji w Warszawie. Jednym z warunków otrzymania wizy jest ważność paszportu minimum pół roku od daty planowanego powrotu z Federacji Rosyjskiej. Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia karty migracyjnej. Jeżeli w trakcie pobytu w Rosji utracimy dokumenty stwierdzające tożsamość, możemy wyjechać na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Do otrzymania wizy konieczne jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wniesienie opłaty administracyjnej. Organizację wizy najlepiej zlecić doświadczonej firmie, która jest na bieżąco ze zmieniającym się prawem.

Czas 

Na terenie Federacji Rosyjskiej występuje w sumie 11 stref czasowych.

Nr
strefy
Nazwa Czas
moskiewski
UTC
(czas standardowy)
Główne
miasto
1 czas Kaliningradu –1 +2:00 Kaliningrad
2 czas moskiewski +3:00 Moskwa
3 czas Samary +1 +4:00 Samara
4 czas Jekaterynburga +2 +5:00 Jekaterynburg
5 czas Omska +3 +6:00 Omsk
6 czas Krasnojarska +4 +7:00 Krasnojarsk
7 czas Irkucka +5 +8:00 Irkuck
8 czas Jakucka +6 +9:00 Jakuck
9 czas Władywostoku +7 +10:00 Władywostok
10 czas Sriedniekołymska +8 +11:00 Magadan
11 czas kamczacki +9 +12:00 Pietropawłowsk Kamczacki

(żródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja)

Klimat, geografia, szata roślinna

Ze względu na olbrzymią powierzchnię Rosja jest bardzo zróżnicowana klimatycznie. Od klimatu podzwrotnikowego poprzez stepowy, kontynentalny, umiarkowany, subpolarnych aż po arktyczny. Zmienności klimatu towarzyszy zróżnicowane położenie geograficzne i przyrodnicze. Najbardziej charakterystyczne krainy geograficzne to Nizina Wschodnioeuropejska kończąca się na górach Ural, podróżując dalej na wschód znajdziemy się na Nizinie Zachodniosyberyjskiej, następnie Wyżynie Środkowosyberyjskiej, Południowej Syberii aż po Daleki Wschód. Zespoły roślinne są również bardzo bogato reprezentowane co znacząco wpływa na walory myśliwskie tego kraju. Zaczynając od północy mamy pas ubogiej tundry na której panuje wieczna zmarzlina porośnięta mchami, chrobotkami, krzewinkami, krzewami i gdzie nie gdzie pojedynczymi drzewami. Następnie kierując się na południe jest największe zbiorowisko roślinne Rosji czyli pas tajgi charakteryzującej się roślinnością drzewiastą głównie lasy iglaste. Tajga przechodzi w lasy mieszane porośnięte w większości liściastymi gatunkami drzew. Wycięcie olbrzymich połaci żyznych lasów liściastych na potrzeby rolnictwa wpłynęło na ukształtowanie się następnej strefy Lasostepu, która do dziś charakteryzuje się wysoką żyznością a co za tym idzie jest głównym ośrodkiem rolnictwa. Na południu Rosji przy granicy z Mongolią znajduje się strefa Stepu. Ostatnią strefą jest Obszar Pustyń charakteryzujący się w tym przypadku półpustyniami w okolicach Morza Kaspijskiego i rejonie Dolnej Wołgi.

Olbrzymia zmienność charakteryzuje również świat zwierząt. Trudno wymienić nawet najbardziej charakterystyczne ze względu na ich ilość. Warto wiedzieć, że Rosję zamieszkują populacje, które wyginęły w innych rejonach świata bądź podgatunki charakterystyczne tylko dla rejonów w tym olbrzymim kraju jak np. Tygrys syberyjski, Łoś kamczacki, Dżejran czy Suhak.

Waluta i Cło

W Rosji główną walutą jest rubel rosyjski (RUB) ale części płatności można dokonać również w dolarze amerykańskim (USD).

W ruchu lądowym między Polską a Rosją odprawę graniczną odbywamy na granicy z Białorusią (między Białorusią a Rosją funkcjonuje umowa o wzajemnej przyjaźni i kontroli podlegają jedynie samochody ciężarowe). Przy wjeździe na teren Federacji Rosyjskiej trzeba zadeklarować wszystkie wartościowe rzeczy jak na przykład aparat fotograficzny, zegarek, telefon, komputer itp (pamiętajmy, że celnik ma obowiązek zwrócić nam podpisaną deklarację celną). Podobnie jak wjeżdżając na teren Białorusi nie trzeba zgłaszać w urzędzie celnym środków pieniężnych (w tym czeków) o wartości do 10 tys USD. Gdy wwozimy środki przekraczające 10 tys USD musimy wypełnić odpowiednią deklarację celną.

Bez opłat celnych można wywieźć z kraju 2 l alkoholu (w tym piwo), 200 szt. papierosów, 50 szt cygar, 250 g kawioru, 2 kg szlachetnych gatunków ryb.

Bezpieczeństwo

Podróżując po kraju zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich musimy mieć się cały czas na baczności. Występuje duże zagrożenie ze strony złodziei i naciągaczy. Rabunki zagranicznych turystów są na porządku dziennym. Polski MSZ zaleca nie mieć przy sobie środków płatniczych w większej ilości niż niezbędne. Na terenie niemal całego kraju na bardziej ruchliwych drogach występuje zagrożenie ze strony mafii napadającej i rabującej pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Zalecamy unikać przelotnych znajomości, pod żadnym pozorem nie podawać danych osobowych przypadkowym ludziom oraz ubierać się w sposób nie prowokujący. Najlepiej zwiedzać większe ośrodki miejskie bądź przemieszczać się po kraju w zorganizowanej grupie z doświadczonym przewodnikiem.

Ubezpieczenie i zdrowie

Osoby podróżujące po kraju samochodem muszą obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC na przejściu granicznym. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli podróżujesz w celach myśliwskich musisz mieć obowiązkowo ubezpieczenie od uprawiania sportów ekstremalnych. Polska i Federacji Rosyjska mają wzajemną umowę gwarantującą bezpłatną pomoc medyczną w przypadku nagłych wypadków.

Na terenie kraju występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego. Zalecamy szczepienia na tężec, gruźlice, żółtaczkę A i B oraz odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

Przydatne informacje

Surowo karalne jest posiadanie nawet znikomych ilości narkotyków (wliczając w to środki psychotropowe, wyjątkiem jest recepta bądź zaświadczenie od lekarza przetłumaczone na język rosyjski). Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach publicznych. Występuje nakaz posiadania przy sobie dokumentów podróżując poza miejsce zamieszkania. Homoseksualizm jest legalny jednak nie akceptowalny przez społeczeństwo. Zwracające na siebie uwagę osoby homoseksualne narażone są na wielką agresję i samosąd społeczny. Przebywając na terytorium Federacji Rosyjskiej dłużej niż 7 dni roboczych należy zameldować się w oddziale służby migracyjnej. Odradzamy kupno alkoholu w małych sklepach i kioskach ponieważ występuje ryzyko zatrucie (szara strefa produkująca alkohol jest olbrzymia). Odradzamy dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu ponieważ grozi to wyłudzeniami na dużą skalę.